Resultats de la cocreació d’idees

El passat dimarts 24 d’abril va tenir lloc la primera sessió del programa amb un taller de co-creació d’idees. Tots els participants vareu passar per diferents taules per conèixer els companys i a la vegada tenir un petit debat sobre alguns dels temes d’interès del programa com ara l’empatia, els pacients, les addiccions, la tecnologia i la governança pública.

Aquí us deixem un petit resum de les principals idees que van sortir a les taules, algunes molt interessants!

Taula sobre tecnologia

 • Canvi de paradigma tecnològic. Tant els models de socialització com els models terapèutics han de trobar la manera d’adaptar-se en aquest nou panorama.
 • La tecnologia ha de ser una eina de recolzament i guia a través de sensors, apps, xarxes socials, realitat virtual, etc.
 • És molt important utilitzar la tecnologia per millorar la relació de la persona amb si mateixa i amb el professional.
 • La tecnologia a l’àmbit de la Salut Mental ha de ser específica, natural i biològica, adaptant-se a cada persona i a cada problema.
 • La tecnologia com a facilitadora per arribar a tractar problemes de salut mental a persones que no tenen accés a acudir presencialment a un especialista.
 • La IIAA pot influenciar la tecnologia aplicable en aquest camp. Es podrien treballar guies de conducta.
 • La tecnologia ha de promoure les competències emocionals.
 • Alfabetització digital per a tothom.
 • Gestió de crisis: es proposen solucions virtuals per a donar recursos i poder gestionar tot tipus de crisi que pot tenir una persona.

Taula sobre empatia

 • L’empatia com a un aspecte fonamental per la Salut Mental.
 • Educació Emocional: Generar emocions a través de disciplines artístiques com la pintura, música, etc. S’ha de treballar molt la intel·ligència emocional. Aprendre a com s’ha de reaccionar davant de certes situacions. Saber-se expressar.
 • Dins de la salut mental, s’han de trencar amb els estigmes, deixar a un costat i normalitzar les situacions.
 • Recuperació social: molts pacients poden estar curats però no recuperats emocionalment.
 • Buscar alternatives als fàrmacs.
 • Utilització dels sensors per millorar i objectivitzar els testos sobre les emocions.

Taula sobre pacients

 • Estigmatització del pacient:
  • Respectar al pacient i a la seva llibertat a l’hora de prendre decisions (no imposar límits)
  • Potenciar pacients actius en la presa de decisions a tots els nivells: gestió del servei, disseny de les solucions… per generar coresponsabilitat i empoderament.
 • Transferència del coneixement en temes de la millora del dolor als centres mèdics amb l’objectiu de reduir els temps de recuperació dels pacients i també la medicació
 • Desenvolupament del joc, activitats com l’Aventura, art, animals de companyia… teràpies que ajuden al pacient a expressar emocions
 • Creació de xarxes no només entre pacients i professionals. Tots els actors han d’estar connectats.
 • L’envelliment

Taula sobre governança

 • Arquitectura, urbanisme i models de ciutat
  • Els espais ens poden cohesionar o separar. Cal definir els models.
  • Cal potenciar les zones verdes i les zones blaves.
  • Pacificació del trànsit. Espais més humans.
 • Accessibilitat
  • Les ciutats no garanteixen un accés a la vida digna per a tothom, per exemple, amb l’habitatge.
  • Les polítiques no han de ser murs o limitar opcions. El que han de fer és generar recursos per afavorir la igualtat i el benestar per a tothom
 • Polítiques públiques
  • Més flexibles, adaptables i despolititzades. Cal fer estratègies a llarg termini que no canviïn amb els canvis de govern.
  • Els Departaments estan desconnectats entre ells. No treballen transversalment.
  • Les polítiques sempre s’articulen verticalment.
 • Cal generar coresponsabilitat social dins de la comunitat.
 • Cal trencar l’estigma amb les malalties de salut mental
  • Per fomentar la inclusió i la normalització
  • Per facilitar-ne el diagnòstic, i evitar el desconeixement i invisibilització
 • Cal millorar el diagnòstic psicològic
  • Programes d’educació en els trastorns perquè la gent els entengui
  • Generar nous marcadors

Taula sobre addiccions

 • Les campanyes de prevenció són de vital importància per evitar que els més joves comencin a consumir.
 • Apareix en totes les taules el problema de l’estigma associat a les addiccions (societat, pacients, famílies).
 • És recalca el paper de l’estrès en l’inici i manteniment de l’addicció, i la importància d’educar en el reconeixement de les emocions i la seva gestió com a eina de prevenció.
 • Es vàries ocasions es comenta que la ciutat/entorn urbà potencia l’aïllament entre les persones i pot predisposar a les addiccions.
 • Es manifesta la preocupació sobre la creixent addicció a les noves tecnologies.
 • Com a via terapèutica caldria reforçar la promoció d’hàbits de vida saludable i d’activitats que promoguin el benestar emocional, com per exemple l’esport
 • Cal tenir en compte també els processos d’acompanyament i autocura per familiar i professionals.
 • Importància dels grups d’ajuda mútua i de la xarxa comunitària en el procés de recuperació.
 • És important avaluar que els programes i intervencions realment siguin efectiu.