Reptes

 

Reptes proposats pels patrocinadors del programa. Els actuals patrocinadors del programa són l’Ajuntament de Sant Cugat, Roche Diagonstics, DAMM, AirLiquide i el Barcelona Syncrothon Park.

Llista provisional

  • Fabricació de proteïnes d’origen diferent: La necessitat de proteïnes alternatives a les habituals (històricament d’origen animal), es veu impulsada per diverses tendències actuals i futures, com:

– el fort creixement de la població mundial i la corresponent demanda d’aliments

– el flexitarianisme suposa un desplaçament del consum de proteïnes animals cap a proteïnes vegetals, provocant la necessitat de crear un mix de proteïnes i aminoàcids per a l’alimentació humana adequat.

– la creixent demanda d’aliments funcionals

– la necessitat de revisar a la baixa el consum de proteïnes d’origen animals per motius de sostenibilitat i impacte ambiental

– un major aprofitament de proteïnes procedents de subproductes alimentaris

  • Desenvolupament d’un sistema d’esterilització low-cost per a un posterior desacoblament i reciclat segur. L’empresa patrocinadora té interès en reciclar els seus equips analítics de diagnòstic in vitro. Actualment aquests s’incineren i no necessiten ser esterilitzats ja que no pateixen cap manipulació. Tot i així aquests equips poden ser reciclats fins a un 95% però es requereix en aquest cas un “Certificat d’esterilització”. De moment s’ha resolt aquest problema de dues maneres:

– A Alemanya tenen una central d’esterilització on envien els equips.

– A EEUU deixen els equips emmagatzemats durant un any en un lloc sec i ja el consideren esterilitzat.

El repte és idear una solució efectiva low-cost per a esterilitzar equips prèviament al seu reciclatge.

  • Mòdul d’anàlisi metagenòmic de virus de vertebrats. El patrocinador compta amb un sistema de captura de seqüències (SEqCap EZ) que serveix per capturar les seqüències de tots els virus que ataquen a vertebrats. El que faltaria desenvolupar és l’aplicació que, a partir de la seqüència, identifiqui els virus presents a la mostra.

 

  • Fabricació additiva (impressió 3D) aplicada a la biotecnologia

 

  • L’empresa patrocinadora disposa d’un subproducte d’origen vegetal format principalment per proteïnes, hidrats de carboni, fibres alimentaries i sals minerals.
    Aquest es caracteritza per ser partícules  molt insoluble en bases aquoses i amb un tamany de partícula compres entre 10 i 600 micres. L’empresa patrocinadora busca una micro/nanotecnologia capaç de dissoldre o mantenir es suspensió aquest producte de forma invisible i estable en solucions aquoses.