Reptes i propostes

Els participants del programa estan interessats en les següents temàtiques i han fet aquestes propostes que presentem a continuació! Durant els primers dies del programa farem un laboratori d’idees entre tots els participants, empreses, administracions i usuaris per determinar quins són els projectes amb més potencial!

Inscriu-te i anima’t a plantejar el teu projecte! Tens temps fins el 20 d’abril

Àrees d’interès

 • Psicologia de la salut: dolor crònic, estrès, estrès traumàtic, crisis, vulnerabilitat, bulling
 • Trastorns del Neurodesenvolupament i Adiccions.
 • Investigació qualitativa (experiència d’usuàries i familiars)
 • Envelliment i salut mental
 • Polítiques públiques
 • Els beneficis de la interacció amb els animals de companyia
 • Comunicació emocional amb persones amb dificultat de parla.
 • Tecnologia, desenvolupadors i dissenyadors UX-UI
 • Aplicació de les noves tecnologies i solucions mòbils
 • Treball social clínic en atenció primària i salut mental
 • Salut Pública
 • Fomentar la participació i l’empoderament de les persones ateses a les entitats de salut mental.
 • Drogodependència
 • Intel·ligència artificial
 • Educació emocional
 • Inserció laboral

Projectes proposats

 • Estratègia d’aprenentatge hospitalària i gestió emocional en els equips de més risc emocional.
 • Introduir l’hàbit de la recerca qualitativa i l’avaluació en les intervencions, programes i serveis de Salut Mental.
 • ColorsApp: Colors, com millorar la salut emocional a través del joc, els colors i la llum
 • Sales snoezelen pel dolor i ansietat.
 • Protocols d’intervenció per la prevenció i la recuperació de l’estrès.
 • Generar espais de reflexió i participació amb la ciutadania que incloguin processos d’expressió i creació artística inspirats en els problemes de salut mental. Recomanacions basades en l’evidència científica per orientar les polítiques públiques en aquest àmbit.
 • Estudiar diferents estratègies d’intervenció assistida amb animals de companyia per afavorir el tractament de trastorns en salut mental
 • Estudi i aplicació de la Teràpia Racional Emotiva Comportamental
 • Experiències de fort estrès primerenques i vulnerabilitat a la psicopatologia. Marcadors biològics d’estrès en poblacions de risc. Diferències de gènere.
 • Integrar l’esport en totes les unitats d’ingrés de psiquiatria/salut mental/ addiccions com un pilar en el procés de recuperació de la persona.
 • Integrar en la cultura catalana la cultura emocional pública.
 • Treball sobre el bulling
 • Investigació en RRSS envers les xarxes de recolzament entre pacients amb trastorns de la conducta alimentària i noves teràpies.
 • Noves tecnologies aplicades als processos de recuperació de les persones diagnosticades amb trastorns mentals.
 • Processos d’acció comunitària, eines de transformació social, enfortiment del paper social de les persones amb dificultats en salut mental.
 • Desenvolupament de competències i a l’habilitació sociolaboral de persones amb dificultats en salut mental.
 • Millora de la prevenció en salut mental. Educació en gestió de les emocions. Atenció a la psicosi incipient. Desenvolupament de projectes de col·laboració amb centres educatius i socials.
 • Salut-empresa. Donar incentius a les empreses o fer xerrades formatives gratuïtes obligatòries als treballadors d’empreses sobre hàbits que poden implementar en la seva vida diària o programes d’esport a l’empresa que es podrien implementar.
 • Benestar emocional en els avis de residències. Creació d’un programa pilot on les escoles d’una població vagin a explicar als avis algun tema (d’interès pels nens que hauran votat d’una llista d’opcions) que s’hagi treballat des de classe.
 • Treball en xarxa amb totes les institucions que juguen algun paper en la inclusió sociolaboral de les persones amb dificultats en salut mental.
 • Desenvolupament d’una App que faciliti suport i acompanyament durant l’itinerari acadèmic de les persones amb dificultats derivades de la salut mental i analitzar les opcions que sigui transferible a estudiants amb altres necessitats.
 • Cursos online (tipus MOOC) de gestió emocional, gestió de l’estrés…
 • Metodologia per tal de fer real la participació de totes les persones ateses dins la mateixa entitat. Families, persones amb diagnòstic i professionals formen ara 3 grups amb poca interacció, i per tant amb maneres de treballar o d’entendre l’entitat diferent.
 • App per la detecció i de xeringues als carrers de Barcelona