Programa 2018

calendari_2018_cat-01

Fase 1: Generació d’idees

Horari: 9:45 a 13:00 hores

24/04/2018 Primera sessió de co-creació d’idees

Sessió dedicada a plantejar reptes, acotar grups de treball i identificar projectes amb els participants, empreses especialitzades del sector, associacions d’usuaris i administració.

Consulta aquí les idees que van sorgir en aquesta sessió!

 04/05/2018 Segona sessió de co-creació d’idees

Els equips generats presentaran els projectes sorgits durant la primera sessió a grups d’usuaris finals perquè els hi donin feedback de les propostes.

 11/05/2018 Tercera sessió de co-creació d’idees

Redefinició dels projectes a partir del feedback dels usuaris

 1. Al final de la sessió els equips hauran d’escollir la millor idea per transferir.
 2. Presentació de tots els projectes.

Cas d’èxit empresa Bioeclosion

Fase 2: Sessions formatives

Horari: 9:45 a 13:00 hores

 15/05/2018 Disseny i validació del model de negoci, a càrrec de Júlia Palma, coordinadora de l’àrea d’emprenedoria del Parc de Recerca UAB

Cas d’èxit empresa MJN Neuroserveis

 18/05/2018 IP i valorització d’un producte, a càrrec de Xavier Vallvé, responsable de l’oficina de Valorització i patents UAB.

 • Conceptes bàsics
 • Tipus de proteccions
 • Internacionalització de la patent
 • Contractes de llicència
 • Models de valorització de la tecnologia
 22/05/2018 Sessió de mentoring individualitzada per projecte
 25/05/2018 Com finançar el teu projecte,  a càrrec Lluís Rodriguez

 • Conceptes comptables i financers
 • Construcció d’un Pla d’Inversions i Finançament
 • Previsionals de resultats i tresoreria
 • Càlcul del Punt d’Equilibri
 • Principals factors de fracàs a nivell financer en un Pla de negoci.
 29/05/2018 Compra Pública Innovadora, a càrrec de Ramon Maspons, coordinador d’innovació d’AQUAS

Finançament públic, a càrrec de Juan Fran Sangüesa, cap de finançament del Parc de Recerca UAB.

 01/06/2018 Sessió de mentoring individualitzada per projecte

Seguiment dels projectes

 05/06/2018 Tècniques de presentació

Aconseguir que els investigadors siguin hàbils a l’hora d’exposar en públic les seves idees i projectes, essent clars i concisos i a la vegada que transmetin els aspectes més rellevants i convincents. Estructuració de la informació i síntesis. Capacitat de captar l’atenció.

 08/06/2018 Treball en equip i mentoring
 12/06/2018 Simulació de la presentació final 
En aquesta sessió s’escolliran els 5 projectes que passaran a la final

Fase 3: Concurs d’Idees

Horari: 11:00 hores

 21/06/2018 Presentació final i acte d’entrega de premis

Els participants presentaran el seu projecte davant d’experts en valorització d’idees de negoci i de les empreses patrocinadores. Es seleccionaran els tres projectes guanyadors i es durà a terme l’entrega de premis