Programa 2018

calendari_provisional_2018_cat-01-01

Fase 1: Generació d’idees

Horari: 9:45 a 13:00 hores

25/04/2018 Primera sessió de co-creació d’idees

Sessió dedicada a plantejar reptes, acotar grups de treball i identificar projectes amb els participants, empreses especialitzades del sector, associacions d’usuaris i administració.

 04/05/2018 Segona sessió de co-creació d’idees

Els equips generats presentaran els projectes sorgits durant la primera sessió a grups d’usuaris finals perquè els hi donin feedback de les propostes.

 11/05/2018 Tercera sessió de co-creació d’idees

Redefinició dels projectes a partir del feedback dels usuaris

 1. Al final de la sessió els equips hauran d’escollir la millor idea per transferir.
 2. Presentació de tots els projectes.

Fase 2: Sessions formatives

Horari: 9:45 a 13:00 hores

 15/05/2018 Disseny i validació del model de negoci, a càrrec de Júlia Palma, coordinadora de l’àrea d’emprenedoria del Parc de Recerca UAB
 18/05/2018 IP i valorització d’un producte, a càrrec de Xavier Vallvé, responsable de l’oficina de Valorització i patents UAB.

 • Conceptes bàsics
 • Tipus de proteccions
 • Internacionalització de la patent
 • Contractes de llicència
 • Models de valorització de la tecnologia
 22/05/2018 Sessió de mentoring individualitzada per projecte
 25/05/2018 Com finançar el teu projecte,  a càrrec Lluís Rodriguez

 • Conceptes comptables i financers
 • Construcció d’un Pla d’Inversions i Finançament
 • Previsionals de resultats i tresoreria
 • Càlcul del Punt d’Equilibri
 • Principals factors de fracàs a nivell financer en un Pla de negoci.
 29/05/2018 Compra Pública Innovadora, a càrrec de Ramon Maspons 

Finançament públic, a càrrec de Juan Fran Sangüesa, cap de finançament del Parc de Recerca UAB.

 01/06/2018 Sessió de mentoring individualitzada per projecte

Seguiment dels projectes

 05/06/2018 Tècniques de presentació

Aconseguir que els investigadors siguin hàbils a l’hora d’exposar en públic les seves idees i projectes, essent clars i concisos i a la vegada que transmetin els aspectes més rellevants i convincents. Estructuració de la informació i síntesis. Capacitat de captar l’atenció.

 08/06/2018 Treball en equip i mentoring
 12/06/2018 Simulació de la presentació final 
En aquesta sessió s’escolliran els 5 projectes que passaran a la final

Fase 3: Concurs d’Idees

Horari: 11:00 hores

 21/06/2018 Presentació final i acte d’entrega de premis

Els participants presentaran el seu projecte davant d’experts en valorització d’idees de negoci i de les empreses patrocinadores. Es seleccionaran els tres projectes guanyadors i es durà a terme l’entrega de premis