Cinquena edició

En Indústries culturals, creatives i basades en l’experiència

La cinquena edició del Programa Generació d’Idees…

  • Va comptar amb la participació de 30 investigadors de 8 centres de recerca i departaments de la UAB.
  • Es van desenvolupar 8 projectes, tots ells de l’àmbit de les indústries culturals, creatives i basades en l’experiència.
  • Com en les edicions anteriors, aquest programa va contar amb la participació de tres empreses i institucions patrocinadores del sector, Sincrotró Parc, AirLiquide, Primavera Sound, Ajuntaments de Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola
  • El projecte guanyador va ser Digitus II, una plataforma de lectura i anàlisis de documents manuscrits
  • El segon premi d’aquesta edició va estar pel projecte Caduf, un servei de gestió i valorització del patrimoni paisatgístic. Finalment, Zephyrus va obtenir el tercer premi del concurs amb un kit professional de desinfecció per anòxia per a bens patrimonials.