Francesc Gòdia

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Professor i emprenedor

Francesc Gòdia és professor d’Enginyeria Química a la Universitat Autònoma de Barcelona, on també va ser vice-rector. El seu camp de recerca principal és l’enginyeria bioquímica, concretament centrada en el disseny de bioprocessos i operació cel·lular, així com l’enginyeria de teixits i suport a la vida biològica a l’espai.  És autor de prop de 60 treballs d’investigació i assessor de 14 tesi de doctorals. També és membre del Comitè Executiu de la Societat Europea de Tecnologia Cel·lular Animal i expresident de la Societat Espanyola de Biotecnologia SEBIOT.